Najlepiej o naszej pracy, doświadczeniu i kompetencjach świadczą referencje, których treść zamieszczamy poniżej:
Maritime Safety & Security     
 „Biuro Rachunkowe Fin-Kadr Consulting zajmuje się kompleksową obsługą
finansowo- księgową oraz zagadnieniami kadrowo-placowymi naszej spółki.
W zakresie działania biura są:

 • Pełna obsługa finansowo-księgowa- poprawne i terminowe wykonywanie czynności księgowych,
 • Ewidencja i weryfikacja zdarzeń gospodarczych pod katem zgodności z ustawami 0 podatku dochodowym, oraz VAT,
 • Obsługa kadrowo-placowa w wymaganym zakresie,
 • Opracowywanie różnych dokumentów, w tym zgłoszeń i aktualizacji,
 • Sporządzanie sprawozdań GUS, US,
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • Inne prace związane bezpośrednio i pośrednio z działalnością  mojej firmy,

Istotna jest bardzo mila atmosfera współpracy, oraz umiejętne wykorzystywanie środków i narzędzi pracy. Dzięki zaangażowaniu biura mam więcej czasu na czynności
zarządcze i marketingowe. Jestem zadowolony ze współpracy z Biurem i mogę polecić ich usługi nawet bardzo wymagającym klientom.

Sebastian K.

Prezes Maritime  Safety & Security”

 Werta
 Biuro Fin-Kadr Consulting wykonuje swoje zadania systematycznie i obowiązkowo.

Jest zaangażowane zarówno w bieżącą oraz w strategiczne aspekty rozwoju naszej firmy. Wykazuje się inicjatywą i doświadczeniem w zakresie organizacji pracy i zarządzania, służy radą i pomocą w różnych sytuacjach biznesowych.

Pracownicy biura wykazują umiejętności i wiedzę które są wykorzystywane w bieżącej pracy.

 

Główne zadania należące do Biura Fin-Kadr Consulting to:

 

 • właściwe i rzetelne prowadzenie  ksiąg rachunkowych,
 • dekretacja dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z ich kwalifikacją merytoryczną, formalną i rachunkową,
 • właściwe stosowanie przepisów prawa bilansowego i podatkowego oraz uwzględnianie w pracy wszelkich zmian z nich wynikających, a mający wpływ na prawidłowość ewidencji, danych sprawozdawczych i ustalanie wyniku,
 • prowadzenie ewidencji VAT zgodnie z ustawą o VAT, sporządzanie deklaracji, rozliczanie różnic kursowych,
 • ustalanie wyniku finansowego i podatkowego na koniec okresu rozliczeniowego,
 • weryfikacja obrotu magazynowego, znajomość gospodarki magazynowej i ewidencji z nią związanych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wykonywanie i ewidencjonowanie operacji na środkach trwałych,
 • reprezentowanie Zleceniodawcy w zakresie spraw finansowych – księgowych,
 • opracowywanie informacji ekonomicznych na użytek wewnętrzny Zleceniodawcy,
 • sporządzanie sprawozdań GUS i US,
 • obsługa pod względem płacowym, a w tym:
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • sporządzanie list płac,
 • naliczanie obciążeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, oraz podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, prowadzenie bazy programu Płatnik,
 • sporządzanie okresowych i rocznych wymaganych prawem deklaracji, zgłoszeń i  informacji w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem.

 

Z pełną odpowiedzialnością polecam Biuro Pani Małgorzaty Komar jako rzetelnego partnera i fachowego zleceniobiorcę. Jestem przekonany, iż Biuro sprosta wielu ambitnym zadaniom i spełni oczekiwania wymagającego Mocodawcy.

 

Prezes zarządu

 MGTRADE
Biuro Rachunkowe Fin-Kadr  obsługuje kompleksowo moja firmę od niemal dwóch lat. W zakresie działania biura leży:

 • Pełna obsługa finansowo-księgowa,
 • Obsługa kadrowo-płacowa,
 • Opracowywanie różnych dokumentów, w tym  zgłoszeń i aktualizacji,
 • Sporządzanie sprawozdań GUS,
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa), oraz okresowych (sprawozdania uproszczone, oraz na potrzeby banków, ubezpieczycieli, kontrahentów),
 • Inne prace związane bezpośrednio i pośrednio z ewidencją zdarzeń gospodarczych.

Kontrola Urzędu Skarbowego potwierdziła rzetelność i właściwą interpretację przepisów podatkowych. Istotna jest także bardzo miła atmosfera współpracy, oraz umiejętne wykorzystywanie środków i narzędzi pracy.

Jestem zadowolony ze współpracy z Biurem i mogę polecić ich usługi nawet bardzo wymagającym klientom.

Adrian K.

 Elektronics
Współpracę z Biurem Rachunkowym p. Małgorzaty Komar oceniam jako bardzo dobrą.

Duży nacisk został położony na szybką reakcję na potrzeby, wykorzystanie nowoczesnych środków i narzędzi pracy.

Od czasu rozpoczęcia współpracy nie muszę mieć kontaktów z Urzędem Skarbowym, oraz ZUS, co jest dla mnie bardzo ważne.

Rzetelna i fachowa obsługa to podstawa działania Biura FIN-KADR Consulting.

Zachęcam do korzystania z usług biura.

 

Dorota P.

 El-Trans
 Nasza dotychczasowa współpraca z Biurem FIN-KADR Consulting pozwala nam w pełni polecić usługi świadczone przez wyżej wymienioną firmę.Terminowość, fachowość i rzetelność są głównym atutem firmy. Pragniemy również zwrócić uwagę na wysoką jakość obsługi klienta, przejawiającą się na życzliwości oraz otwartości na potrzeby i wymagania.

Z przyjemnością myślimy o dalszej współpracy, co jednocześnie skłania nas do polecenia innym firmom usług świadczonych przez Biuro FIN-KADR Consulting.

Dodatkowo pracownicy Biura  zawsze starają się dogłębnie zrozumieć zagadnienia biznesowe, nad którymi pracują i dzięki temu są w stanie wspierać nas również w kwestiach pozaksięgowych, na przykład – pozyskaniem i rozliczeniem dotacji.

Anna M.

 Mont-Bud
Od 2010 roku obsługą finansowo-księgową naszej firmy zajmuje się biuro rachunkowe FIN-KADR Consulting.

Pracownicy biura są zaangażowani zarówno w bieżącą pracę jak i rozwój firmy. Czynnie uczestniczą w tworzeniu strategii firmy, oraz wdrażaniu procesu zarządzania przez cele. Wykazują się inicjatywą i doświadczeniem w zakresie organizacji pracy i zarządzania.

Pracownicy biura podnosząc stale swoje kwalifikacje nabywają umiejętności i wiedzę które pozwalają na realizację projektów z zakresu bardziej zbliżonego do zagadnień z dziedziny prawa gospodarczego, niż tylko finansów i księgowości.

W ramach prowadzonej działalności biuro wykonuje opracowania, raporty i analizy rynkowe na bieżące potrzeby zarządzania firmy, oraz na potrzeby tworzenia długookresowych planów rozwoju.

W tym:

 • nadzór nad opracowaniem i wdrożeniem procedur funkcjonowania przedsiębiorstwa i tworzeniem systemu obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i realizacja planu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • budowanie motywacyjnych systemów wynagradzania i nadzór nad ich wdrażaniem,
 • realizowanie strategicznych planów rozwoju na rynkach zagranicznych, oraz nad pracą naszego niemieckiego oddziału,
 • nadzór nad monitoringiem realizacji celów strategicznych, oraz nad systemem ocen pracowników, a także nad prawidłowym przebiegiem procesu budżetowania,
 • nadzór nad płynnością finansową,
 • nadzór nad optymalizacją kosztów w grupie,
 • inne zadania bieżące w zależności od zmian w organizacji i otoczeniu.

Dzięki elastyczności i chęci współpracy, a także dostosowaniu się organizacji pracy biura do naszych potrzeb udało się nam także wspólnie skorygować wiele nieścisłości i uchybień z okresu poprzedzającego naszą współpracę. Natomiast zaangażowanie i motywacja pracowników biura pozwoliły tez rozwinąć system budżetowania firmy.

Dzięki takiej obsłudze mamy poczucie bezpieczeństwa i stabilności, oraz możemy skupić się na działaniach marketingowo-promocyjnych i budowaniu coraz lepszego wizerunku firmy na rynku.

Dyrektor zarządzający

Mirosława A.

 WODKAN
Współpraca z Fin-Kadr polega na kompleksowej obsłudze. Poza działaniami księgowymi i kadrowo- płacowymi Biuro opracowuje wnioski o refundację, oraz świadczy inne usługi dodatkowe, które pomagają nam generować oszczędności- przede wszystkim czasowe.We współpracy duży nacisk został położony na indywidualne traktowanie, oraz na nasze potrzeby i wymagania. Cenimy sobie doświadczenie pracowników biura, ich rzetelność i wiedzę, a także zaangażowanie, jakie wykazują w obsłudze naszej firmy.

Wszelkie prace wykonywane są rzetelnie, terminowo i zgodnie z zapisami zawartej umowy o współpracy.

Gorąco polecamy i zachęcamy do korzystania z usług Biura Rachunkowego „Fin-Kadr Consulting”.

Właściciel

Bogdan A.

 BIOPAL
Dotychczasową, czteroletnią współpracę z Biurem Rachunkowym FIN-Kadr Consulting oceniam jako bardzo dobrą. Główne atuty firmy to terminowość, rzetelność i elastyczność. Wykształceni  i stale podnoszący kwalifikacje pracownicy przykładają znaczną wagę do jakości obsługi klienta. Cenię sobie miłą atmosferę współpracy popartą możliwością korzystania z wiedzy i doświadczenia biura FIN-Kadr Consulting w różnych działaniach biznesowych.

Dzięki temu, że Biuro zajmuje się całokształtem księgowości mojej firmy tj. wszelkimi rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, oraz wszystkimi problemami z tym związanymi, oszczędzam dużo czasu, co pozwala mi na zajmowanie się moją firmą – jej umacnianiem na rynku i rozwojem. Pracownicy biura wybiegają nawet poza zakres wynikający z umowy, dbając o inne – niestandardowe rozliczenia z różnymi instytucjami.

Kontrole Urzędu Skarbowego wykazały wysoką jakość obsługi i prawidłowość interpretacji przepisów podatkowych.

Profesjonalizm i solidność jest godna polecenia nie tylko firmom, ale również osobom prywatnym.

Ireneusz N.

Kontakt

kom: +48 693 105 156

księgowość
tel: +48 91 488 09 58

kadry
tel: +48 91 434 06 46

fax: +48 91 482 56 08

e-mail: biuro@fin-kadr.pl

formularz kontaktowy

Partnerzy