Od początku istnienia firmy zajmujemy się pełną obsługą zarządczą i finansowo-księgową firm w sferach:

Zarządzanie przedsiębiorstwami

 • pełnienie funkcji zarządczych w firmach,
 • opracowywanie strategii firm,
 • zarządzanie przedsiębiorstwami w trudnej kondycji.

Nadzór nad finansami w Państwa placówce lub poza nią:

 • pełnienie funkcji dyrektora finansowego,
 • pełnienie funkcji głównego księgowego,
 • pełnienie funkcji controllera.

Usługi księgowe (świadczone w siedzibie Klienta, lub w naszym biurze):

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatków od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych,
 • pełny zakres usług kadrowo-płacowych.

Usługi controllingowe:

 • opracowanie i wdrożenie systemu controllingu,
 • sporządzanie budżetu rocznego lub wieloletniego planu,
 • kontrola realizacji planów,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • analiza rentowności,
 • kontrola kosztów.

Pozyskiwanie kapitału:

 • wykonanie analiz oraz sporządzenie planu inwestycyjnego i strategii ubiegania się o środki strukturalne w ramach Programów Operacyjnych,
 • wyszukiwanie źródeł finansowania poszczególnych przedsięwzięć,
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
 • sporządzanie biznes planów,
 • rozliczenie otrzymanych dotacji, w tym doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Pracujemy zarówno w naszej siedzibie, jak i świadczymy usługi u klienta. Z uwagi na fakt, iż posiadamy licencję na pracę oddziałową systemu księgowego możemy także pracować na własnym oprogramowaniu, co pozwala na oszczędności u Państwa. Organizujemy i prowadzimy szkolenia na potrzeby przedsiębiorstw o różnorodnej tematyce.

Kontakt

kom: +48 693 105 156

księgowość
tel: +48 91 488 09 58

kadry
tel: +48 91 434 06 46

fax: +48 91 482 56 08

e-mail: biuro@fin-kadr.pl

formularz kontaktowy

Partnerzy